Pot intra în acest program companiile românești din segmentul IMM care pe parcursul ultimului an au fost evaluate pozitiv de către COFACE România din punct de vedere al riscului comercial și siguranței în afaceri.

Procesul de selecție și certificare a companiilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Extragerea din baza de date COFACE a listei de companii care întrunesc criteriile de eligibilitate.

2. Trimiterea de invitații către companiile selectate pentru înscrierea în program, la care acestea pot răspunde prin completarea și trimiterea formularului de comandă inclus, prin e-mail sau fax.

3. Primirea și înregistrarea comenzilor de la companiile care au răspuns pozitiv prin completarea și trimiterea formularului de comandă.

4. Întocmirea unui raport de credit actualizat pentru companiile care au solicitat acordarea certificatului, în vederea verificării ratingului actual și încadrării sale în criteriile definite (minimum 6).

5. Activarea certificatului și a siglei web pentru companiile cu rating actualizat de minimum 6.

6. Instalarea certificatului pe site-ul web al companiei certificată cu ajutorul codului .html transmis pe e-mail.

Formular de contact în vederea participării la programul Excellent SME România

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Coface România – Centrul de Informații și Suport Excellent SME
Tel: +40 21 203 4887
e-mail: certificare@coface.ro

CONTACT

    RECLAMĂ