Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife (fara TVA)
1. Informare inițială privind procedura de deschidere a unei reprezentanțe străine în România 25 euro/1 oră consultanță
2. Consiliere și informare privind mediul de afaceri:

  1. informații și studii statistice
  2. informații economice, rapoarte financiare
  3. lucrari  de sinteză
  4. indicatorii macroeconomici şi evoluţia acestora
  5. indicatori statistici de comerţ exterior (exporturi/importuri pe ţări/mărfuri, soldul operaţiunilor de comerţ exterior etc.)
50 euro/1 oră de consultanță
Conform deviz pentru lucrări complexe
3. Identificarea de parteneri români pentru colaborare în afaceri (elaborarea de liste de 10 – 15 parteneri) 150 euro/listă
4. Organizarea de întâlniri de afaceri, în cadrul forumurilor de afaceri 100 euro/firmă
5. Organizarea de întâlniri de afaceri individuale (minim 4 întâlniri) 150 euro
6. Asistență CCIB în cadrul întâlnirilor de afaceri 100 euro/zi (maximum 8 ore)
7. Redactarea și transmiterea de invitații oficiale pentru facilitarea acordării vizelor pentru cetățenii care nu sunt membri ai Uniunii Europene, în
scopul organizării de vizite de afaceri în România
conform deviz

Contact:

Mircea Toader, Consilier al Președintelui CCIB pentru relații internaționale
tel: 021 319 0105
mobil: 0723 144 663
e-mail: mircea.toader@ccib.ro
Str. Ion Ghica, nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, București

CONTACT

    RECLAMĂ