Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife la care se adauga TVA
1. Informare inițială privind procedura de deschidere a unei reprezentanțe străine în România 25 euro/1 oră consultanță
2. Consiliere și informare privind mediul de afaceri:

  • informații și studii statistice
  • informații economice, rapoarte financiare
  • lucrari  de sinteză
  • indicatorii macroeconomici şi evoluţia acestora
  • indicatori statistici de comerţ exterior (exporturi/importuri pe ţări/mărfuri, soldul operaţiunilor de comerţ exterior etc.)
50 euro/1 oră de consultanță
Conform deviz pentru lucrări complexe
3. Identificarea de parteneri români pentru colaborare în afaceri (elaborarea de liste de 10 – 15 parteneri) 150 euro/listă
4. Organizarea de întâlniri de afaceri, în cadrul forumurilor de afaceri 100 euro/firmă
5. Organizarea de întâlniri de afaceri individuale (minim 4 întâlniri) 150 euro
6. Asistență CCIB în cadrul întâlnirilor de afaceri 100 euro/zi (maximum 8 ore)
7. Redactarea și transmiterea de invitații oficiale pentru facilitarea acordării vizelor pentru cetățenii care nu sunt membri ai Uniunii Europene, în
scopul organizării de vizite de afaceri în România
100 euro/persoana, cu scrisoare de garantare din partea firmei solicitante

Contact:

Mircea Toader, Consilier al Președintelui CCIB pentru relații internaționale
tel: 021 319 0105
mobil: 0723 144 663
e-mail: mircea.toader@ccib.ro
Str. Ion Ghica, nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, București

CONTACT

    RECLAMĂ