Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4, lit.e să emită certificate de origine.
Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Mai multe informatii despre eliberarea de certificate de origine precum si posibilitatea de solicita eliberarea certificatelor online, gasiti pe website-ul nostru dedicat: certificateorigine.ro.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • factură externă;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • acreditiv şi / sau contract;
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • facturile aferente;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

Tarife certificate de origine ( fara TVA):

 • 1 EURO/ formular;
 • 365 lei/certificat; incepand cu al doilea certificat de origine 292 lei/certificat, pentru firmele nemembre CCIB
 • 255.50 lei/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet STANDARD (30% reducere)*
 • 219 lei/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet PROFESIONAL (40% reducere)*
 • 182,5/certificat pentru Membrii CCIB, cu pachet GOLD (50% reducere)*

* pentru primele 40 de certificate

Legislaţie incidentă:

 • Legea 335/2007 modificată şi completată;
 • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
 • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar;
 • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.
 • Contact

Dorina Ionita, consultant cameral
mobil: 0722.303.484
e-mail: dorina.ionita@ccib.ro
Program cu publicul: Luni-Vineri 10,00 – 14,00
Str. Ion Ghica nr. 4, Parter, camera 7, Sector 3, 030044, Bucuresti

Olga Badea
tel. 021.311.44.99
mobil: 0728.135.876
e-mail: olga.badea@ccib.ro
Program cu publicul: Luni-Vineri 9,00 – 14,00
Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, Bucuresti

CONTACT

  RECLAMĂ