ANUNȚ IMPORTANT

privind procedura de eliberare a certificatelor de avizare a existenței cazurilor de forță majoră

  1. Cererile de emitere a avizului favorabil de existență a unui caz forță majoră împreună cu documentele precizate pe site-ul ccib.ro se trimit în format pdf, pe email la adresa: office@ccib.ro .
  2. În termen de o zi, calculat de la trimiterea pe email a cererii, CCIB va trimite dovada înregistrării cererii dvs. pentru emiterea avizului de forță majoră, împreună cu factura proformă în valoare de 250 de euro + TVA, reprezentând taxa de analiză dosar (nicio cerere nu va fi analizată dacă nu există dovada plății acestei taxe).
  3. După analiza dosarului și validarea eliberării certificatului de forță majoră se va emite o factură pentru diferența nefacturată dintre costul total al eliberării CFM (din care s-au scăzut eventualele discount-uri ) și taxa de analiză plătită la primirea cererii, diferență care se va achita înainte de comunicarea către solicitant a CFM.
  4. Certificatele de avizare favorabilă a existenţei cazurilor de forţă majoră se emit în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii ultimului document solicitat de CCIB, în baza dovezii plății integrale, conform facturilor proforme emise de CCIB și se expediază prin curier, cu plata ramburs. Expedierea certificatelor prin curier se va efectua după înregistrarea plății integrale în contul CCIB.
  5. Plata facturilor proforme se face prin ordin de plată în contul: RO61BRDE441SV51068924410 deschis la BRD – Sucursala UNIREA sau numerar, la casieria CCIB (Str. Ion Ghica nr. 4, etaj 2).
  6. Factura fiscală finală se va transmite prin curier, împreună cu certificatele de forță majoră.
Denumire serviciu/produs Tarife la care se adauga TVA
Avizarea existentei cazului de forta majora
a. Analiza indeplinirii conditiilor necesare privind existenta cazului de forta majora 250 Euro/ cerere aferenta unui contract (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii)
b. Emiterea avizului de existenta a cazului de forta majora, in ipoteza indeplinirii conditiilor legale, ulterior parcurgerii etapei de analiza. 250 Euro/ cerere aferenta unui contract (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii)
———————————

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti avizează existenţa cazului de forţă majoră (Legea 335/2007, atr. 4 lit j) și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților.

Reamintim, de asemenea, că firmele membre ale CCIB beneficiază de o reducere de până la 50%, în funcţie de nivelul de cotizaţie ales.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

CCIB emite certificate de avizare a existenţei cazurilor de forţă majoră, în maximum trei zile de la data depunerii ultimului act necesar la dosar.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • o copie a contractului afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • documente doveditoare privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Contact:

Serviciul Juridic
tel.: 021 319 01 22
email: office@ccib.ro
Str. Ion Ghica, nr. 4, Etaj 2, Sector 3, București