Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife la care se adauga  TVA
1. Eliberarea de certificate de origine a marfurilor *

 

* pentru membrii CCIB se aplica reduceri functie de pachetul de cotizatie achitat

365 lei pentru primul certificat

328,5 lei pentru al doilea certificat (reducere 10% incepand cu al doilea certificat pentru aceeasi factura)

310,25 lei (15% reducere) membri Standard

273,75 lei (25% reducere) membri Profesional

219 lei (40% reducere) membri Gold, Platinum, Diamond

2. Eliberarea de formulare pentru certificate de origine a marfurilor 1 euro / formular
3. Atestare Declarație, Contract de comodat, Act adițional, Contract de cesiune 25 lei
4. Atestarea altor documente juridice 25 lei
5. Certificari de semnătură 50 lei / exemplar
6. Avizare modele de formulare de facturi, procuri și alte documente pentru comerțul internațional al mărfurilor 250 lei

Contact:
Dorina Ioniță, consilier juridic
mobil: 0722 303 484
e-mail: dorina.ionita@ccib.ro
Bld. Octavian Goga nr. 2, sector 3, Tronson I, Parter
Program cu publicul: Luni-Vineri 9,00 – 15,00

Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife  la care se adauga TVA
1. Eliberarea de adeverinte privind practica profesionala si recunoasterea calificarilor profesionale conform Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 20.11.2013 800 lei
2. Avizarea existentei cazului de forta majora
a. Analiza indeplinirii conditiilor necesare privind existenta cazului de forta majora 250 Euro/ cerere aferenta unui contract
b. Emiterea avizului de existenta a cazului de forta majora, in ipoteza indeplinirii conditiilor legale, ulterior parcurgerii etapei de analiza. 250 Euro/ cerere aferenta unui contract

Contact:

Igor Cernei,

Șef Serviciu Juridic
tel.: 021 319 01 32
mobil: 0726 978 636
email: cernei.igor@ccib.ro
Str. Ion Ghica, nr. 4, Etaj 2, Sector 3, București

Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife la care se adauga TVA
1. Eliberare Act Constatator pentru IMM-uri pentru licitații în țară 300 lei

Contact:
Departamentul Relatii Membri
tel. 021 311 4499
mobil: 0728 135 876
e-mail: membri@ccib.ro
Str. Ion Ghica, nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, București

RECLAMĂ