Nr.
crt.
Serviciu / Produs
Denumire comerciala / denumire extinsa
Tarif,
exclusiv TVA
1. Baze de date de marketing – profil complet (date de contact, activitate, produse/servicii detaliate, alte informații disponibile  10 Euro + 2Euro/firmă 
2.. Informații statistice privind evoluția macroeconomică a României și a Municipiului București, pe anumite  sectoare economice și piețe. 3 euro + 0,25 euro/indicator +
12 euro/oră în situațiile când se elaborează un program
3. Studii tematice (de analiză a anumitor piețe) Conform deviz
4.. Realizarea de studii privind piața unui produs (evoluții pe plan mondial, producția/principalii producători din România, evoluția pe 5 ani a comerțului cu produsul respectiv, potențiali parteneri, concurența pe piață) Conform deviz
5. Rapoarte financiare Conform deviz

 

Contact:

Centrul Consultanţă Afaceri şi Relaţii Internaţionale
Tel.: 021 319 0105
Fax: 021 319 2696
e-mail: mircea.toader@ccib.ro

CONTACT

    RECLAMĂ