Solutionarea rapida a litigiilor comerciale prin Centrul de Mediere de pe langa CCIB

In conformitate cu statutul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), miercuri, 21 octombrie 2009, a avut loc sedinta Colegiului de Conducere al Camerei bucurestene. Colegiul a dezbatut ordinea de zi aprobata in ultima sedinta a Biroului Executiv al CCIB.

La punctul 1 pe ordinea de zi s-a aflat Nota privind indeplinirea rezolutiilor Biroului de Conducere al CCIB din 10 iulie 2009 referitoare la situatia firmei Badea & Partners, membra a CCIB.

Ca urmare a incalcarilor repetate a prevederilor statutului CCIB, respectiv a desfasurarii in mod direct si indirect a unor actiuni care contravin statutului CCIB, hotararilor organelor statutare, intereselor CCIB si ale membrilor sai, inclusiv actiuni care sunt de natura sa aduca atingeri prestigiului CCIB, agravate de frecventa crescuta a acestora din ultima perioada, in temeiul art. 10, al. 10.3.4 din statutul CCIB, Colegiul de Conducere al Camerei bucurestene a hotarât, cu unanimitate de voturi, pierderea calitatii de membru al CCIB a firmei Badea&Partners si pierderea calitatii de vicepresedinte al CCIB a domnului Ioan Badea.

In cadrul sedintei Colegiului de Conducere al CCIB au fost luate decizii legate de activitatea curenta a CCIB, precum si de diversificarea serviciilor pentru membrii Camerei si pentru comunitatea de afaceri bucuresteana. Astfel, au fost aprobate, potrivit statutului CCIB, infiintarea Centrului de Mediere de pe langa CCIB si contractul-cadru de reprezentare a CCIB in strainatate prin reprezentante. De asemenea, a fost analizat stadiul organizarii Top-urilor firmelor din municipiul Bucuresti (la nivelul municipiului si pe sectoare), precum si implicarea CCIB in derularea de proiecte si programe cu finantare interna si internationala.

Biroul de Presa al CCIB