IMG_0473

Strategia și ghidul de achiziții pentru Smart City, priorități ale proiectului București – Oraș Smart

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea acordului de colaborare între Camera bucureşteană şi Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către președintele ARSCM, Eduard Dumitrașcu, cele două părţi vor coopera în vederea: organizării de evenimente (cursuri, simpozioane, ateliere de lucru, mese rotunde) pentru promovarea conceptului de Smart City și redactării de documente (rapoarte, analize, statistici, prognoze) privind industriile componente ale Smart City. Acestea vor fi realizate de către specialiștii ARSCM și CCIB, fără a exclude colaborarea cu alți profesioniști din spațiul public și privat. În acest context, s-a discutat despre elaborarea unui Ghid de achiziții pentru Smart City, destinat autorităților locale, precum și despre realizarea unei strategii naționale pentru Smart City, cu implicarea CCIB pe componentele economică și  cercetare-dezvoltare-inovare.

„În anii următori, Bucureștiul se poate bloca daca proiectele ce vor fi implementate nu vor fi gandite în ansamblu și nu vor avea în vedere integrarea tehnologiei avansate. Iată de ce implicarea CCIB în promovarea conceptului de Smart City reprezintă nu numai un act de normalitate, ci şi un demers necesar. Însă, pentru a avea succes, este nevoie de un efort de echipă. Lucrând împreună, noi, Camera bucureşteană, alături de ARSCM, dar și de autoritățile locale, avem şanse reale de a contribui la transformarea capitalei României într-un oraș smart”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene.

„Conceptul de Smart City a evoluat mult în România în ultimii ani, iar anul acesta este unul în care, în sfârșit, vorbim despre bugete dedicate componentelor smart. Avem orașe în România care demonstrează că abordarea holistică este cheia dezvoltării și chiar dacă primii pași sunt întotdeauna mai timizi, asistăm la o preocupare și o profesionalizare în acest sens. Bucureștiul are datoria de a fi printre capitalele europene demne de remarcat, atunci când vorbim despre proiecte inteligente. Din această perspectivă este important ca alături de partenerii ARSCM să furnizăm expertiza necesară, dar mai ales să dezvoltăm soluții inovatoare. Parteneriatul cu CCIB este unul în care experții vor colabora în scopul identificării și dezvoltării unor astfel de soluții plecând de la convingerea mea că Municipiul București poate fi un centru de furnizare a soluțiilor și produselor pentru Industria Smart City în Europa Centrală și de Est.”

Semnarea protocolului de colaborare cu ARSCM se înscrie în sfera procupărilor constante ale Camerei bucureştene de a a-şi asuma noi responsabilităţi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a capitalei și la îmbunătăţirea mediului economic.

Informații de background

Despre CCIB

Cu o tradiţie de 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, Camera bucureșteană se bucură şi de o largă recunoaştere internaţională, conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. De asemenea, CCIB oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene un sprijin real prin servicii performante, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei.

Despre ARSCM

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) este autoritatea Industriei Smart City din România, având ca obiectiv dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din țară, alături de cei peste 150 de membri și parteneri. Comunitatea pe care noi o dorim a se dezvolta este formată din cetățeni, mediul academic, companii și instituții publice, toate, implicate activ în dezvoltarea orașelor și preocupate de oferirea continuă a celor mai bune servicii și soluții pentru locuitorii centrelor urbane. ARSCM asigură consultanță privind dezvoltarea inteligentă, organizează periodic cursuri de pregătire, editează revista Smart City Magazine, Premiile Industriei Smart City, precum și alte proiecte și programe de promovare și implementare a conceptelor și proiectelor smart.

Biroul de Presă CCIB Biroul de Presă al ARSCM