Arhivă Top

Ediția a XXI-a s-a bucurat de spirijinul partenerilor cu renume mondial, precum: Intel, Oracle, Symantec – Veritas, Fortinet, VMware, Nexenta, Promise și Bitdefender.

Prezentări:

Comisia de evaluare:

  1. Sorin Dimitriu – Președinte CCIB, Președinte Comisie
  2. Aurel Vainer – Vicepreședinte CCIB, membru
  3. Gheorge Lemnaru – Vicepreședinte CCIB, membru
  4. Iuliu Stocklosa – Vicepreședinte CCIB, membru
  5. Gabriel Dan Mihut – Director general, membru
  6. Gabrilela Dumitru – Consilier al Președintelui, membru
  7. Ruxandra Stoica – Director, membru
SPONSORI ȘI PARTENERI
PARTENERI MEDIA
RECLAMĂ