Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme

Nume element Situație financiară tip

BL

Situație financiară tip

BS

Situație financiară tip

UU

Situație financiară tip

SL

Situație financiară tip

IR

Cifra de afaceri netă F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2
Profitul din exploatare F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F30 RD263 COL2 –  F30 RD264 COL2 F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F20 RD47 COL2 –  F20 RD48 COL2
Cheltuieli cu personalul F20 RD22 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD04 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD24 COL2
Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale F20 RD25 COL2 F20 RD25 COL2 F20 RD05 COL2 F20 RD25 COL2 F20 RD27 COL2
Profitul brut F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

 

F30 RD284 COL2 –

F30 RD285 COL2

 

F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

 

F20 RD74 COL2 –

F20 RD75 COL2

Datorii pe termen lung F10 RD64 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD64 COL2 F10 RD69 COL2
Cheltuieli privind dobânzile F20 RD56 COL2 F20 RD56 COL2 F30 RD276 COL2 F20 RD56 COL2 F20 RD66 COL2
Capitaluri proprii F10 RD100 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD100 COL2 F10 RD109 COL2
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate F20 RD33 COL2 F20 RD33 COL2 F30 RD253 COL2 F20 RD33 COL2 F20 RD35 COL2
Total active imobilizate F10 RD25 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD25 COL2 F10 RD25 COL2
Număr mediu de angajaţi F30 RD24 COL2 F30 RD24 COL2 F30 RD24 COL2 F30 RD24 COL2 F30 RD24 COL2
Total active circulante F10 RD41 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD41 COL2 F10 RD42 COL2
Cheltuieli în avans F10 RD42 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD42 COL2 F10 RD43 COL2
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD91 COL2 F30 RD91 COL2 F30 RD91 COL2 F30 RD91 COL2 F30 RD91 COL2
Datorii restante în legătură cu bugetul  asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1

Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme

RECLAMĂ