Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor

Indicatori și ponderi/ Domenii
Cifra de afaceri netă (I1)

P1

Profitul din exploatare (I2)

P2

Rata profitului din exploatare (I3)

P3

Eficienţa utilizării resurselor umane (I4)

P4

Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5)

P5

Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech 40% 10% 10% 20% 20%
Industrie
50% 20% 10% 10% 10%
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 50% 20% 10% 10% 10%
Construcţii 50% 20% 10% 10% 10%
Servicii 50 % 20% 10% 10% 10%
Comerţ 50% 20% 10% 10% 10%
Turism 50% 20% 10% 10% 10%

.

RECLAMĂ