COMPONENŢA COMISIEI DE VALIDARE A REZULTATELOR TOPULUI FIRMELOR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Ediţia a XXV-a

 

NUME ŞI PRENUME  

FUNCTIA IN COMISIE

Sorin DIMITRIU Presedinte CCIB, Presedinte Comisie
Aurel VAINER Vicepresedinte CCIB – membru
Iuliu STOCKLOSA Vicepresedinte CCIB – membru
Ion HOHAN Presedinte Sectiunea Servicii – membru
Pavel PUGHIN Presedinte Sectiunea Industrie – membru
Gheorghe GHEORGHE Presedinte Sectiunea CDI – membru
George Sorin NICOLESCU Presedinte Sectiunea Turism – membru
George VODISLAV Director General – membru
Stefan TOADER Consilier, membru