Anexa 2

Nume element Situație financiară tip

BL

Situație financiară tip

BS

Situație financiară tip

UU

Situație financiară tip

SL

Situație financiară tip

IR

Cifra de afaceri netă F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2
Profitul din exploatare F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F30 RD209 COL2 –  F30 RD210 COL2 F20 RD43 COL2 –

F20 RD44 COL2

F20 RD48 COL2 –  F20 RD49 COL2
Cheltuieli cu personalul F20 RD22 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD04 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD25 COL2
Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale F20 RD25 COL2 F20 RD25 COL2 F30 RD191 COL2 F20 RD25 COL2 F20 RD28 COL2
Profitul brut F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

F30 RD230 COL2 –

F30 RD231 COL2

F20 RD64 COL2 –

F20 RD65 COL2

F20 RD75 COL2 –

F20 RD76 COL2

Datorii pe termen lung F10 RD64 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD64 COL2 F10 RD70 COL2
Cheltuieli privind dobânzile F20 RD56 COL2 F20 RD56 COL2 F30 RD222 COL2 F20 RD56 COL2 F20 RD67 COL2
Capitaluri proprii F10 RD100 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD100 COL2 F10 RD111 COL2
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate F20 RD33 COL2 F20 RD33 COL2 F30 RD199 COL2 F20 RD33 COL2 F20 RD36 COL2
Total active imobilizate F10 RD25 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD25 COL2 F10 RD25 COL2
Număr mediu de angajaţi F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD20 COL2
Total active circulante F10 RD41 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD41 COL2 F10 RD43 COL2
Cheltuieli în avans F10 RD42 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD42 COL2 F10 RD44 COL2
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD69 COL2
Datorii restante în legătură cu bugetul  asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD19 COL1

Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme

RECLAMĂ