Austria-Viena: Alimente, băuturi şi produse conexe

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Alimente, băuturi şi produse conexe

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 4401.03582
Obiectul licitaţiei Alimente, băuturi şi produse conexe

Clasificare CPV 15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Produsele licitate Alimente, băuturi şi produse conexe – produse uscate, de lungă durată, băuturi (Trockenwaren, Haltbarprodukte & Getränke)

Valoare fără TVA: 74 256 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind in den Losen 01 bis 03 die Republik Österreich (Bund), die BBG sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste sowie im Los 04 die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft m.b.H., im Vergabeverfahren alle vertreten durch die BBG
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-17a0f399332-6d4ccf05761f56c7
Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 20/07/2021

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 20/07/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 20/07/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro