Banner site2

Seminar aplicat privind Trade Finance

SEMINAR APLICAT PRIVIND TRADE FINANCE

 

OBIECTIVUL CURSULUI

 • Inițiere în structura principalelor produse bancare privind Finanțarea comerțului și rolul lor în tranzacțiile internaționale
 • caracteristici esențiale care diferențiază un produs de altul (ex. acreditiv vs. cont escrow vs. incaso) și prezentarea avantajelor și dezavantajelor raportate la o anume tranzacție
 • importanța acestora pentru vânzătorul-exportator care nu deține informații cu privire la soliditatea financiară și reputatională a unui cumpărător cu care a încheiat un contract
 • acoperirea riscurilor transfrontaliere din perspectiva jurisdicției, plăților, rolul primar al băncii emitente din perspectiva obligației de plată care, spre exemplu, acoperă riscul de neplată sau chiar de insolvență al cumpărătorului
 • modalități de a obținere a controlulului asupra mărfurilor (documente de proprietate solicitate în cadrul instrumentelor trade)
 • avantaje conexe pentru vânzător (scontare, prefinanțare export de banca negociatoare, prefinanțare export de către banca emitentă prin RED CLAUSE a acreditivului, utilizarea acreditivului Back-to Back)

 

GRUP ŢINTĂ

Personalul bancar din departamentele de finanțarea comerțului; juridic, responsabili clientela IMM şi corporaţii. De asemenea, seminarul este util personalului din companii care activează în departamentele operaţionale de export, import, vânzare, desfacere, marketing, financiar-contabil, juridic, precum şi firmelor de transport şi logistică, asigurătorilor, declaranţilor vamali, etc.

 

CONŢINUT

 • Contractul comercial
 • Incoterms 2020: negocierea termenului de livrare adecvat tranzacției comerciale
 • Incasso-ul: definitie, caracteristici, tipuri, flux, avantaje/riscuri
 • Acreditivul documentar: definiție, caracteristici, tipuri, flux, avantaje/riscuri
 • Contractul escrow: definiție, caracteristici, derulare

Conceptele teoretice vor fi exemplificate prin analizarea unor studii de caz.

Numărul maxim de participanți/serie este de 15.

  

 

LECTOR

Stancu MAVRODINEANU are o experiență bancară (BRCE, BCR, Raiffeisen Bank) de peste 30 de ani, din care 25 în activitatea de finanțarea comerțului internațional. De-a lungul carierei, a fost un participant activ în implementarea sistemului SWIFT în România, pentru categoriile de mesaje aferente finanțării comerțului internațional, în derularea și finanțarea proiectelor comerciale de anvergură, implicând produse și structuri complexe.

Cu participări la cursuri și seminarii interne și internaționale, cu responsabilități în formarea noilor angajați privind produsele fezabile activității privind finanțarea comerțului, lectorul vă va împărtăși know–how-ul necesar înțelegerii și asimilarii mecanismului complex al garanției bancare, a utilizării acesteia transparent și echidistant față de clienți.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  17 martie 2022, orele 15.00 – 19.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

TARIFUL SPECIAL pentru membrii CCIB cu cotizaţia achitată la zi (redus cu 25% faţă de tariful standard): 480 lei/persoană (nu se aplică TVA).

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului. Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului. Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg

PERSOANĂ DE CONTACT: Anca Străchinescu, Specialist formare

Tel.: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

Descarca Formular Inscriere