ZIUA OPORTUNITĂ?ILOR DE AFACERI

19 noiembrie 2013, Hotel Intercontinental

Tema: Orientul Mijlociu: Oportunită?i de afaceri cu Egipt, Liban ?i Iordania

Invitat special: Radu ZAHARIA, Director General, Ministerul Economiei
Moderator: Sorin DIMITRIU, pre?edinte CCIB 

Program:

09h00 – 09h30: Înregistrarea participan?ilor

09h30 – 10h30:  Orientul Mijlociu: Oportunită?i de afaceri cu Egipt, Liban ?i Iordania

–            9h30 – 9h40: Cuvant de deschidere: dl Sorin Dimitriu, Presedintele CCIB

–            9h40-10h00: Oportunită?i de dezvoltare a rela?iilor economice cu ?ări din Orientul Mijlociu: dl Radu                                            Zaharia, Director General, Departamentul de comer? exterior ?i rela?ii interna?ionale,                                              Ministerul Economiei

–          10h00-10h30: Interven?ii ale reprezentan?ilor ambasadelor din ?ările partenere

10h30 – 11h00:        Sesiune de întrebări ?i răspunsuri

11h00 – 11h15 :       Networking coffee break

11h15 – 11h25:        Serviciile EximBank în sprijinul dezvoltării afacerilor, dna Corina Vulpe?, Director                                                    Direc?ia Rela?ii Financiare Interne ?i Interna?ionale

11h25 – 11h45:        Consulta?ii individuale participan?i – invita?i  

 

Ziua oportunită?ilor de afaceri este un eveniment organizat la fiecare două luni care oferă posibilitatea reprezentan?ilor mediului de afaceri să se întâlnească într-un cadru structurat cu ata?a?ii economici ai României în străinătate ?i cu responsabilii în domeniu din ministerul Economiei sau cu ata?a?i economici ai ?ărilor partenere pentru a afla ultimele evolu?ii în ce prive?te schimburile economice cu zona de interes corespunzătoare ?i posibilită?ile de externalizare ?i dezvoltare a propriei afaceri.

Fiecare manager prezent la eveniment poate dialoga cu invita?ii speciali ?i să î?i prezinte obiectivele: căutarea de clien?i, de furnizori sau parteneri de afaceri, cunoa?terea condi?iilor ?i posibilită?ilor investionale.

În cadrul intalnirii vor fi dezbatute subiecte precum:

  •   Posibilită?i de crestere a accesului produselor şi serviciilor româneşti in tarile din Orientul Mijlociu (ex: bariere tarifare, reguli de origine, standarde, drepturi de proprietate intelectuală, achiziţii publice, investiţii)
  •   Produse ?i servicii române?ti pentru care există pia?ă de desfacere în Orientul Mijlociu
  •   Proiecte de investi?ii arabe în România – oportunită?i
  •   Proiecte comune de colaborare în cadrul parteneriatului public-privat
  •   Identificarea ?i definirea intereselor specifice de importuri şi exporturi agricole şi industriale, precum şi a domeniilor tehnice
  •   Condi?ii ?i condi?ionalită?i de intrare a firmelor române?ti pe pia?a Orientului Mijlociu

Parteneri:

Ministerul-Economiei-sigla Eximbank_logo_6cm