banner-zoa moldova ucraina

Moderator: Prof.univ.dr.ing. Sorin DIMITRIU, Presedintele Camerei de Comert si Industrie Bucuresti

PROGRAM:

09.00 – 09.30: Înregistrare participan?i (Hotel Marshal Garden – Doroban?i, Sala Panoramic 2, etaj V)

09.30 – 09.35: Discurs de deschidere, dl. Sorin DIMITRIU, Pre?edinte al CCI Bucure?ti

09.35 –09.50 : Oportunită?i de afaceri în R.Moldova ?i Ucraina (Ministerul Economiei)

09.50 – 10.10 : Proiecte de dezvoltare a cooperări bilaterale (ES dl. Iurie Reni?ă, Ambasadorul R.Moldova în România)

10.10 -10.25 : Q& A

10.25 – 10.35 : Pauză de cafea

10.35 – 11.55 : Perspective de colaborare economică (ES dl. Teofil Bauer, Ambasadorul Ucrainei în România)

11.55 – 12.10: EximBank România: Sprijin pentru interna?ionalizarea companiilor române?ti

12.10 – 12.25: Q&A

12.25 -12.30 Încheierea seminarului & Networking

Ziua oportunită?ilor de afaceri este organizată de Camera de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti în parteneriat cu Ministerul Economiei ?i EximBank Romania. Evenimentul urmăre?te să ofere un cadru structurat de discu?ii în care reprezentan?ii firmelor ?i speciali?tii în comer? exterior din regiunile vizate se întâlnesc ?i fac schimb de informa?ii pentru identificarea de noi oportunită?i de afaceri.

Evenimentul se adresează cu precădere managerilor din departamentele de Sales, Export, Marketing sau Dezvoltarea Afacerilor ?i antreprenorilor care doresc să cunoască pietele externe si să stabilească parteneriate de afaceri.

Parteneri:

Eximbank_logo_6cm logo-Marshal-Garden Ministerul-Economiei-sigla