banner-zoa ungaria 7 mai 2015

Camera de Comerț si Industrie a Muncipiului Bucuresti, în parteneriat cu Ministerul Economiei si EximBank România are plăcerea să vă invite joi, 7 mai, între orele 9:30 – 12:00, la Sala Ninel Chiriacescu, CCIR Business Center (Bulevardul Octavian Goga nr.2 sector 3, Tronson I, etaj 8), la evenimentul:


ZIUA OPORTUNITĂ?ILOR DE AFACERI
Oportunităti de afaceri cu Republica Ungaria
 

 

Invita?ii speciali ai acestei editii sunt dl. Amb. Florin Vodi?ă, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Turismului, precum ?i Excelen?a Sa dl. Zákonyi Botond, Ambasadorul Extraordinar ?i Plenipoten?iar al Ungariei în Romania.

Vor fi prezentate cadrul rela?iilor comerciale ?i economice româno-ungare, precum ?i oportunită?ile de afaceri.

Ungaria este al 3-lea partener comercial al României, după volumul schimburilor comerciale bilaterale înregistrate în 2014, fiind a 4-a pia?ă de desfacere pentru produsele române?ti ?i a 3-a  ?ară furnizoare de mărfuri pe pia?a noastră. Consilierul economic ?i ata?atul comercial al Ambasadei Ungariei în România vor prezenta mediul de afaceri din ?ara vecină ?i posibilită?ile de a sprijini dinamizarea interna?ionalizării afacerilor firmelor din cele două ?ări.

Reprezentantul partenerului nostru la eveniment, EximBank România va prezenta posibilită?ile de finan?are a activită?ii de comer? exterior, prezentând pachetele de servicii menite să sus?ină promovarea exportului românesc pe alte pie?e.

Fiecare manager prezent la întâlnire poate dialoga cu invita?ii ?i să-?i prezinte obiectivele: căutarea de clien?i, de furnizori sau parteneri de afaceri, cunoa?terea condi?iilor ?i posibilită?ilor investi?ionale. Totodată, în cadrul evenimentului vor putea participa la sesiunea de networking comunicând cu cei prezen?i.

Taxa de participare este 130 lei plus TVA, iar pentru membrii CCIB este de  100 lei plus TVA. Men?ionăm că locurile sunt limitate.  A?teptăm confirmările dvs. până cel târziu la data de 6.05.2015 pe adresa de mail externe@ccib.ro.

Pentru detalii suplimentare persoane de contact:

Mircea Toader, consilier al pre?edintelui pentru rela?ii interna?ionale,
tel: 0723.144.663/0725167894,
e-mail: mircea.toader@ccib.ro;

Diana Lupulescu,
tel: 021.319.26.96
e-mail: diana.lupulescu@ccib.ro