ccib_img_1465377637_dsc_0142_S4 (3)

Ziua oportunităţilor de afaceri dedicată Bosniei şi Herţegovinei

Camera de Comerţ şi Industrie a Muncipiului Bucureşti (CCIB) a organizat, în parteneriat cu Banca de Export – Import a României EximBank – S.A. şi cu sprijinul Ambasadei Bosniei şi Herţegovinei în România, cea de a zecea ediţie a „Zilei oportunităţilor de afaceri”, dedicată colaborării comercial – economice cu Bosnia şi Herţegovina (BiH).

„O componentă prioritară a strategiei noastre de relaţii externe o constituie dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu ţările din Balcani. Evenimentul de astăzi este o modalitate eficientă de a identifica domeniile-cheie pe care să fie centrată misiunea economică pe care CCIB o va organiza, în perioada următoare, în Bosnia şi Herţegovina”, a declarat, în deschidere, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene.

În cadrul acestei manifestări, oamenii de afaceri au avut posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu: Excelenţa Sa dr. Mile Vasić, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Bosniei şi Herţegovinei (BiH) în România; dl. Muamer Mahmutovici, preşedintele Camerei de Comerţ a Cantonului Sarajevo, dl. Aleksandar Ljuboja, secretar general al Camerei de Comerţ şi Industrie a Regiunii Banja Luka, precum şi cu dna Corina Vulpeş, directorul Direcţiei Marketing şi Comercial, Divizia Finanţări, Garanţii, Asigurări Nume şi Cont Stat din cadrul EximBank.

Principalele subiecte abordate de către invitaţii speciali ai ediţiei au vizat: cadrul relaţiilor comerciale şi economice dintre cele două ţări, mediul de afaceri din Bosnia şi Herţegovina, posibilităţile de a sprijini dinamizarea internaţionalizării afacerilor firmelor din cele două ţări, prezentarea unor oportunităţi de afaceri şi investiţionale, dar şi a unor produse şi servicii, inclusiv de finanţare, garantare şi asigurare, menite să sprijine demersurile de internaţionalizare a companiilor româneşti.

„Sper ca acest eveniment să deschidă noi perspective. Vreau să mă implic mai mult în partea economică a diplomaţiei. Am organizat în BiH întâlniri cu autorităţi locale şi cu oameni de afaceri pentru a le vorbi despre ceea ce este România astăzi. Cooperarea cu ţara dumneavoastră este, cu siguranţă, mai facilă decât cu ţările din vestul Europei”, a declarat dr. Mile Vasić.

În ceea ce priveşte posibile domenii de cooperare, potrivit preşedintelui Camerei de Comerţ a Cantonului Sarajevo, industria de prelucrare a lemnului şi metalului, construcţiile, tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, turismul şi industria farmaceutică sunt sectoare cu un potenţial de dezvoltare semnificativ. Pe lângă aceste domenii, secretarul general al Camerei de Comerţ şi Industrie a Regiunii Banja Luka a evidenţiat industria energetică (în special pe segmentul hidro), agricultura şi industria de prelucrare a produselor agroalimentare. Totodată a fost subliniat interesul pentru colaborarea în vederea refacerii şi modernizării infrastructurii din BiH, afectată de inundaţiile din anii trecuţi, dar şi pentru retehnologizarea unor obiective energetice.

În marja manifestării a avut loc semnarea a două acorduri de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a Muncipiului Bucureşti şi Camera de Comerţ a Cantonului Sarajevo şi, respectiv, Camera de Comerţ şi Industrie a Regiunii Banja Luka.

Evenimentul a avut loc în contextul în care perspectiva europeană şi euro – atlantică a Bosniei şi Herţegovinei plasează relaţia cu această ţară printre priorităţile de politică externă ale României.

Seria seminariilor „Ziua oportunităţilor de afaceri” a debutat în septembrie 2013, cu o ediţie dedicată SUA, urmată de evenimente care au vizat: Orientul Apropiat şi Mijlociu, regiunea magrebiană, spaţiul balcanic, Marea Britanie şi Australia, India, dar şi ţările vecine, precum: Republica Moldova, Ucraina, Ungaria.

Informaţii de background

Bosnia şi Hertegovina participă la Procesul de Stabilizare şi Asociere cu Uniunea Europeană, Acordul de Stabilizare şi Asociere (ASA) fiind semnat la 16 iunie 2008 şi intrat în vigoare la 1 iunie 2015, după ratificarea de către toate statele membre ale UE şi decizia luată la reuniunea Consiliului Afaceri Generale UE din 21 aprilie 2015, ca urmare a progreselor înregistrate de BiH pe linia apropierii de UE. La 15 februarie 2016, Bosnia şi Herţegovina şi-a depus candidatura de aderare la Uniunea Europeană.

Schimburile comerciale dintre România şi Bosnia-Herţegovina au avut o tendinţă de creștere după 2010, excepţie făcând anul 2015, an în care s-au înscris în tendinţa generală de comprimare a comerţului cu statele nemembre UE, majorarea comerţului exterior românesc anul trecut datorându-se exclusiv evoluţiei comerţului intracomunitar. În 2015, exportul în Bosnia şi Herţegovina a înregistrat 95,2 mil. USD, cu 28,1% sub nivelul anului anterior, iar importul din această ţară 55,7 mil.USD cu 12,3% mai puţin ca în 2014. În primul trimestru al acestui an, valoarea schimburilor bilaterale a fost de 28,2 mil. USD, din care exporturile româneşti s-au cifrat la 16,6 mil. USD, iar importurile la 11,6 mil. USD.

Biroul de Presă al CCIB