zoa2

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucure?ti, în parteneriat cu Ministerul Economiei ?i EximBank, are placerea de a vă invita să participa?i mar?i, 25 noiembrie (9.30-12.30), la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor, no 50B, sect 1, etaj 5 Sala Panoramic 2, la o nouă edi?ie a Zilei Oportuntă?ilor de Afaceri, cu tema «Dezvoltarea colaborării comercial – economice cu Arabia Saudită».

Evenimentele organizate sub genericul “Ziua Oportunită?ilor de Afaceri” au rolul de a ajuta firmele să-?i interna?ionalizeze afacerile proprii, sa-?i găsească clien?i, furnizori sau parteneri de afaceri, să cunoască condi?iile ?i posibilită?ile investi?ionale.

Invita?ii speciali ai acestei edi?ii sunt reprezentan?ii  Ambasadei Regatului Arabiei Saudite, precum ?i speciali?ti din cadrul Ministerului Economiei, care vor oferi informa?ii cu impact major pentru cunoa?terea acestei pie?e.

În anul 2013, Arabia Saudită s-a situat pe locul 2 ca volum de export al României în Orientul Mijlociu cu o pondere de 16,8% din totalul livrărilor către această zonă.

Principalele produse exportate în Arabia Saudită sunt: cereale, lemn şi produse din lemn, ma?ini ?i echipamente mecanice ?i electrice, autoturisme, produse metalurgice,  mobilă, anvelope, produse din material plastic, produse ale industriei chimice ?i diverse preparate alimentare. Importurile din Arabia Saudită au constat în materiale plastice ?i articole din material plastic, produse chimice organice, ma?ini ?i aparate mecanice ?i electrice.

Pentru înregistrarea la eveniment vă rugăm sa completa?i formularul de înregistrare.

Taxa de participare este de 100 lei (+ TVA)/persoana. Membrii CCI Bucuresti beneficiaza de un discount de 30%.  

Persoane de contact:
Mircea Toader, consilier al pre?edintelui pentru rela?ii externe, Tel: 021 319 01 05 mobil: 0723 144 663/0725 167 894, Mail: mircea.toader@ccib.ro
Roxana Gheorghe, consilier rela?ii interna?ionale, Tel. 021 311 62 56, Mobil: 0728 135 876, Mail: roxana.gheorghe@ccib.ro