Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife (fara TVA)
1. Informare intiala privind procedura de deschidere  a unei reprezentante straine in Romania 25 euro / 1 ora consultanta
2. Consiliere si informare privind mediul de afaceri:

  1. informatii si studii statistice
  2. informatii economice , rapoarte financiare
  3. lucrari  de sinteza
  4. indicatorii macroeconomici şi evoluţia acestora
  5. indicatori statistici de comerţ exterior (exporturi/importuri pe ţări/mărfuri, soldul operaţiunilor de comerţ exterior etc)
50 euro/ 1 ora de consultanta
Conform deviz pentru lucrari complexe
3. Identificarea de parteneri romani pentru colaborare in afaceri  (elaborarea de liste de 10 – 15 parteneri) 150 euro/lista
4. Organizarea de intalniri de afaceri, in cadrul forumurilor de afaceri 100 euro / firma
5. Organizarea de intalniri de afaceri individuale (minim 4 intalniri) 150 euro
6. Asistenta CCIB in cadrul intalnirilor de afaceri 100 euro/zi (maximum 8 ore)
7. Redactarea si transmiterea de invitatii oficiale pentru facilitarea acordării
vizelor pentru cetatenii care nu sunt membri ai Uniunii Europene, in
scopul organizarii de vizite de afaceri in Romania
conform deviz

Contact:

Mircea Toader, Consilier al Presedintelui CCIB pentru relatii internationale
tel: 021 319 0105
mobil: 0723 144 663
e-mail: mircea.toader@ccib.ro
Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, Bucuresti

CONTACT

    RECLAMĂ