Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

 • Acest eveniment a trecut.

Cursul RESPONSABIL CU GESTIONAREA DEŞEURILOR

26 iunie 2018 - 27 iunie 2018

banner site ccib – gestionarea deseurilor – iunie 2018

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti vă invită să participaţi la Cursul RESPONSABIL CU GESTIONAREA DEŞEURILOR ce se va desfăşura la sediul CCIB din str. Ion Ghica nr. 4, etaj 2, în perioada 26.06.201827.06.2018, in intervalul orar 13.00-17.00.

Seminarul se adresează operatorilor economici care produc, utilizează, manipulează, depozitează sau transportă deşeuri nepericuloase şi/sau periculoase.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din randul angajaţilor proprii care să urmarească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevăzute la art. 22, alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului:

Prezentarea actelor normative care reglementeaza domeniul protectiei mediului referitoare la solicitarea şi obţinerea actelor de reglementare, precum şi obligaţiile titularilor de activitate impuse prin legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare.

 1.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare cu referire la obligaţiile operatorilor economici faţă de cerinţele impuse prin actele de reglementare privind protecţia mediului- Studii de caz.
 2.  OM nr.739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.
 3.  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – obligaţiile agenţilor economici;
 4. HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
 5. HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 6. Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Identificarea, caracterizarea şi codificarea deşeurilor – Studiu de caz.
 8. Gestionarea deşeurilor şi, în special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile şi acumulatorii uzaţi, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurilor periculoase, etc.;
 9. Întocmirea şi raportarea Registrului privind evidenţa deşeurilor nepericuloase şi periculoase.
 10. Obligaţiile faţă de fondul de mediu în domeniul gestiunii deşeurilor şi ambalajelor.
 11. Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.Trasabilitatea deşeurilor 
 12. Informaţii privind aplicaţiile SIM şi DSS existente pe site-ul ANPM.   

Cursul va beneficia de expertiza dnei ing. Magdalena Gheorghe, consultant în domeniul protecţiei mediului, având experienţa dobândită în cadrul autorităţilor de mediu, APM/ANPM şi Garda Naţională de Mediu.

La finalul cursurilor se vor elibera certificatele de absolvire emise de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

Taxa de participare este de 300 lei/participant la care se adaugă TVA şi se poate achita conform formularului de participare anexat. Preţul include: suportul de curs şi eliberarea certificatului de absolvire.

Pentru detalii si inscrieri, va rugam sa ne contactaţi la tel: 021.319.01.28, 0730.980.807, 0730.990.756, persoane de contact Anca Apalaghiei si/sau Ana Dulgheru.

Firmele membre ale CCIB cu cotizatia achitata la zi beneficiaza de o reducere de 30% din taxa.

În speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptam confirmarea participării până la data de 22.06.2018

Detalii

Începe:
26 iunie 2018
Se termină:
27 iunie 2018
Eveniment Categories:
,

Organizator

CCIB
Email
office@ccib.ro
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Sediul CCIB
Ion Ghica Nr. 4
București, București România
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare