Nr. crt. Denumire serviciu / produs Tarife (fara TVA)
1. Informare intiala privind procedura de deschidere  a unei reprezentante în altă ţară 25 euro / 1 ora consultanta
2. Consiliere si informare privind mediul de afaceri:

  1. informatii si studii statistice
  2. informatii economice , rapoarte financiare
  3. lucrari  de sinteza
  4. indicatorii macroeconomici şi evoluţia acestora
  5. indicatori statistici de comerţ exterior (exporturi/importuri pe ţări/mărfuri, soldul operaţiunilor de comerţ exterior etc)
50 euro/ 1 ora de consultanta
Conform deviz pentru lucrari complexe
3. Identificarea de parteneri străini pentru colaborare in afaceri  (elaborarea de liste de 10 – 15 parteneri) 150 euro/lista
4. Organizarea de intalniri de afaceri, in cadrul forumurilor de afaceri 100 euro / firma
5. Organizarea de intalniri de afaceri individuale (minim 4 intalniri) 150 euro
6. Asistenta CCIB in cadrul intalnirilor de afaceri 100 euro/zi (maximum 8 ore)

Contact:

Mircea Toader, Consilier al Presedintelui CCIB pentru relatii internationale
tel: 021 319 0105
mobil: 0723 144 663
e-mail: mircea.toader@ccib.ro
Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, Sector 3, 030044, Bucuresti

CONTACT

    RECLAMĂ