Style 1

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

vladimir valky
VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

adrian badea
PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

valeriu ioan franc
PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

mugur isarescu
MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

iulian iancu
IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

hassan shafei
HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN

Style 2

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

vladimir valky
VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

adrian badea
PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

valeriu ioan franc
PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

mugur isarescu
MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

iulian iancu
IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

hassan shafei
HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN

Style 3

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

vladimir valky
VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

adrian badea
PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

valeriu ioan franc
PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

mugur isarescu
MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

iulian iancu
IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

hassan shafei
HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN

Style 4

vladimir valky

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA
adrian badea

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA
valeriu ioan franc

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
mugur isarescu

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR
iulian iancu

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI
hassan shafei

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN

Style 5

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

vladimir valky
VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

adrian badea
PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

valeriu ioan franc
PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

mugur isarescu
MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

iulian iancu
IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

hassan shafei
HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN

Style 6

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București cu ocazia celei de-a 150-a aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale.

Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni și cu o dezvoltare remarcabilă.

Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc sămi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

vladimir valky
VLADIMIR VÁLKY
AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII CEHE ÎN ROMANIA

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență, a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

adrian badea
PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN BADEA
PREŞEDINTELE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROM NIA

În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta, apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.

Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

valeriu ioan franc
PROF. DR. VALERIU IOAN-FRANC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” AL ACADEMIEI ROM NE, MEMBRU AL ACADEMIEI EUROPENE DE MANAGEMENT ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei „Legal Magazin” dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă, Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.

În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.

Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model, astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema “Locul României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările dezvoltate”. Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, aceasta aniversare – eveniment cu puternice semnificaţii, ce se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor – este o bună ocazie pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult mai mult: ce mai avem de facut.

Cred că acest numar special al revistei “Legal Magazin” şi-ar putea înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi să tragă dupa ele întreaga societate.

Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi succese.

La mulţi ani!”

mugur isarescu
MUGUR ISĂRESCU
GUVERNATORUL BNR

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.

Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului, Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

iulian iancu
IULIAN IANCU
PREȘEDINTE, COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII CAMERA DEPUTAȚILOR, PARLAMENTUL ROM NIEI

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea relațiilor bilaterale dintre Egipt și România.

Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“

hassan shafei
HASSAN EL SHAFEI
DIRECTORUL PĂRȚII EGIPTENE CONSILUL DE AFACERI ROM NO-EGIPTEAN