Austria – Echipament multimedia

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria – Echipament multimedia

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator NHT-1/23
Obiectul licitaţiei Echipament multimedia

Clasificare CPV 32322000 Echipament multimedia

Produsele licitate Echipament multimedia (Nationalparkzentrum Hohe Tauern – Gewerk Medientechnik)
Numele firmei organizatoare Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH
Adresa Adresă poștală: Gerlosstraße 18

Localitate: Mittersill

Cod poștal: 5730

Subdiviziunea țării (NUTS): Pinzgau-Pongau (AT322)

Țara: Austria

Telefon +43 656240939
Fax  
E-mail ferienregion@nationalpark.at
Adresa paginii web  Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://schiefer.vemap.com
Persoana de contact/funcţia E-mail: office@vemap.com

Telefon: +43 (0)1 3157940

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/12/2023

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/12/2023

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro