Austria-Eisenstadt: Transformatoare

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Eisenstadt: Transformatoare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 0014-2022-0048
Obiectul licitaţiei Transformatoare

Clasificare CPV 31170000 Transformatoare

Produsele licitate Transformatoare (RV 110kV Regelumspanner 40 und 80MVA bis 12/2027 – 14 Stk Regelumspanner 40MVA und 16 Stk. Regelumspanner 80MVA bis 12/2027)

 

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Netz Burgenland GmbH
Adresa Adresă: Kasernenstraße 9
Localitate: Eisenstadt
Cod NUTS: AT11 Burgenland
Cod poștal: 7000
Țară: Austria
Telefon +43 57770-1378
Fax +43 57770-1903
E-mail einkauf@netzburgenland.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.netzburgenland.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://vergabe.energieburgenland.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-17f91c947c6-63d9009fd6f30f84

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 25/04/2022

Ora locală: 12:30

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 25/04/2022

Ora locală: 12:30

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/07/2022

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro