Austria-Graz: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 20220195
Obiectul licitaţiei Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Clasificare CPV 72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă, 79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe

Produsele licitate Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă (IT-Dienstleistungen: Umstellung auf S/4 HANA (Rahmenvereinbarung))

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare HOLDING GRAZ – KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN GMBH
Adresa Adresă: Andreas Hofer Platz 15
Localitate: Graz
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 8010
Țară: Austria
Telefon +43 3168871215
Fax +43 3168871216
E-mail christian.knass@holding-graz.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.holding-graz.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://holding-graz.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://holding-graz.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=555

Persoana de contact/funcţia Christian Knass
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 16/08/2022

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 16/08/2022

Ora locală: 12:00

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro