Austria-Graz: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2022/PROVIA ID-Nr:81759
Obiectul licitaţiei Servicii de proiectare de site-uri WWW

Clasificare CPV 72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Produsele licitate Servicii de proiectare de site-uri WWW (Digitale Leistungen von Werbeagenturen)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru un singur lot

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1

Numele firmei organizatoare Energie Steiermark Kunden GmbH
Adresa Adresă: Leonhardgürtel 10
Localitate: Graz
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 8010
Țară: Austria
Telefon +43 316900054226
Fax +43 316900022939
E-mail petra.schweiger@e-steiermark.com
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.e-steiermark.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://e-steiermark.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=442

Persoana de contact/funcţia Mag. Petra Schweiger, LL.M.
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/06/2022

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/06/2022

Ora locală: 12:00

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro