Austria-Viena: Componente de reţea

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Componente de reţea

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator ADC_2022
Obiectul licitaţiei Componente de reţea

Clasificare CPV 32422000 Componente de reţea, 32424000 Infrastructură de reţea, 72268000 Servicii de furnizare de software, 50312600 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei, 72263000 Servicii de aplicare de software

Produsele licitate Componente de reţea (Offenes Verfahren zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend die Erneuerung und die Wartung von Application Delivery Controllern)

 

Valoare fără TVA: 3 980 000.00 EUR

Criteriu privind calitatea – Nume: Qualität / Pondere: 30%

Prețul – Pondere: 70%

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

Acord-cadru cu un singur operator economic

 

Numele firmei organizatoare Bundesrechenzentrum GmbH
Adresa Adresă: Hintere Zollamtsstraße 4
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 17112388-0
Fax
E-mail ausschreibung.procurement@brz.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.brz.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://brz.vergabeportal.at/Detail/119041

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 14/03/2022

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/03/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 14/03/2022

Ora locală: 10:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro