Austria-Viena: Mobilier grădiniţă

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier grădiniţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Mobilier grădiniţă

Clasificare CPV 39100000 Mobilier

Produsele licitate Mobilier grădiniţă – 18 loturi de diferite produse (Kindergartenmöbel 2023)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 18

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 54
Adresa Adresă: Simone-de-Beauvoir-Platz 6
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 1400054006
Fax +43 140009954100
E-mail post@ma54.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/149178

Persoana de contact/funcţia Andrea Glaser
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 09/05/2023

Ora locală: 09:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 09/05/2023

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 09/05/2023

Ora locală: 09:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro