Austria-Viena: Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor

Numele firmei organizatoare: Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH
Data si ora deschiderii licitaţiei: 05.10.2017, ora locală: 13:05

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2017/S 165-339224

 

Obiectul licitaţiei Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor. Clasificare CPV 33192300 – AA01, 33192200 – AA01
Produsele licitate Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor – mobilier metalic.
Numele firmei organizatoare Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH
Adresa Dornbacher Straße 20-28
Wien
1170
Austria
Telefon +43 50756200
Fax +43 507565200
E-mail baumanagement@delta.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/

Adresa profilului cumpărătorului: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/52132

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Delta Baumanagement GmbH
Zaunergasse 4/7.Stock
Wien
1030
Austria
Persoană de contact: EMPFANG
Telefon: +43 50756200
E-mail: baumanagement@delta.at
Fax: +43 50756200

Persoana de contact/funcţia Delta Baumanagement GmbH
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 05/10/2017

Ora locală: 13:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 05/10/2017

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 05/10/2017

Ora locală: 13:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro