IMG_0107

Sectorul industrial, domeniul IT și agricultura oferă oportunități semnificative pentru dezvoltarea cooperării româno-pakistaneze

București, 17 septembrie 2020

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Președintele CCIB: “Sectorul industrial, domeniul IT și agricultura

oferă oportunități semnificative pentru dezvoltarea cooperării româno-pakistaneze”

 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), dr. ing. Costică T. Mustață, a avut o întrevedere cu Excelența Sa dr. Zafar Iqbal, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în România, aflat la începutul mandatului său în țara noastră. La întâlnire a participat, de asemenea, Shakaib Rafique, secretar I în cadrul Ambasadei amintite.

În deschidere, dr. ing. Costică T. Mustață a vorbit despre locul şi rolul Camerei bucureștene în viaţa economico-socială a ţării noastre, a făcut o prezentare a activității internaționale a CCIB, axată pe dezvoltarea colaborării comercial-economice cu ţările din afara Uniunii Europene, inclusiv cu cele din Asia, punctând posibilităţile reale de colaborare între partenerii din cele două ţări.

În opinia președintelui Camerei bucureștene, ținând seama de tradiția relațiilor economice și comerciale bilaterale și de complementaritatea celor două economii, industria materialelor de construcții, industria chimică și petrochimică, industria de prelucrare a produselor alimentare, domeniul IT și agricultura oportunități semnificative de cooperare pentru ambele părți.

E.S. dr. Zafar Iqbal a oferit gazdelor o imagine de ansamblu a situaţiei economice a Pakistanului, evidenţiind faptul că pe pe lângă domeniile enunțate de președintele CCIB, pot fi dezvoltate proiecte și în infrastructură (extinderea și modernizarea rețelei de căi ferate). Ambasadorul Pakistanului l-a asigurat pe președintele CCIB de întreaga deschidere în proiectele ce vizează creșterea schimburilor comerciale și cooperării economice bilaterale. Totodată, șeful misiunii diplomatice pakistaneze a informat asupra disponibilității firmelor din țara sa de a oferi, în caz de necesitate, forță de muncă calificată în diverse domenii de activitate, existând deja un lot de muncitori care lucrează în România în domeniul construcțiilor.

Cele două părți au apreciat că organizarea în comun a unor evenimente, inclusiv în mediul virtual (în sistem de videoconferință) în perioada pandemiei, care să ofere oamenilor de afaceri din cele două țări posibilitatea de a se cunoaște și de a discuta proiecte concrete, precum și relansarea colaborării la nivel cameral constituie pași eficienți în direcția dezvoltarii cooperării bilaterale.

Informații de background

În primul semestru al anului 2020, schimburile comerciale româno-pakistaneze au înregistrat o creștere, îm condițiile în care comerțul exterior general al României în această perioadă a suferit o diminuare, pe fondul pandemiei de Covid 19. Astfel, valoarea totală a schimburilor comerciale s-a situat la 45,5 mil.USD (+103,5% față de perioada similară din 2019, peste nivelul întregului an anterior), din care exportul a fost de 32 mil USD (+196,4%), iar importul de 13,5 mil USD (+ 16,8%).

Biroul de Presă al CCIB