DSC_0189

Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu țările de pe continentul american, prioritate în strategia CCIB

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o înâlnire cu E.S. Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federative Brazilia în ţara noastră, care a fost însoțit de Felipe Alexandre Gomes Sequeiros, secretar III în cadrul Ambasadei. La întrevedere a participat, de asemenea, prof. dr. Ion Hohan, preşedintele Secţiunii Servicii a CCIB, vicepreşedinte ale Camerei bucureştene.

În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a vorbit despre sistemul cameral românesc, despre activitatea CCIB, organizaţie reprezentativă pentru mediul de afaceri al capitalei, cu deschidere şi recunoaştere internaţională, precum şi despre strategia de relaţii externe a Camerei bucureştene. În acest context, președintele CCIB a subliniat că dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu țările de pe continentul american constituie o prioritate în strategia CCIB.

În ceea ce priveşte impulsionarea cooperării româno-braziliene, în opinia preşedintelui CCIB, organizarea, împreună cu Ambasada, a unei „Zile a oportunităţilor de afaceri” va asigura o promovare eficientă a domeniilor-cheie ale economiei braziliene şi a cadrului legal aplicabil comunităţii de afaceri şi investitorilor şi va permite identificarea unor companii româneşti interesate de această piaţă, companii care ulterior să ia parte la o misiune economică organizată de Camera bucureşteană în Brazilia, spre finalul acestui an.

De asemenea, preşedintele CCIB a punctat necesitatea unei bune colaborări cu organizaţiile similare din ţara sud-americană, idee pe deplin împărtășită și de E.S. Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas. Mai mult, având în vedere distanța mare dintre cele două țări, existența a 27 unități federative cu un grad ridicat de independență în cadrul Federației Braziliene, precum și diferențele culturale și lingvistice, ambasadorul Braziliei în România consideră că deși dezvoltarea cooperării bilaterale nu este ușoară, primul și cel mai important pas îl constituie cultivarea unor relații strânse cu camerele de comerț din state braziliene cu potențial economic important cum ar fi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pentru ca, în funcție de particularitățile celor două piețe, să fie alese cele mai bune modalități de valorificare a oportunităților de afaceri, investiționale și de cooperare.

E.S. Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas a apreciat propunerile preşedintelui Camerei bucureştene şi l-a asigurat de întreaga deschidere în proiectele ce vizează majorarea schimburilor comerciale bilaterale, punctând totodată avantajele ce decurg din apartenenţa ţării sale la Piaţa Comună a Sudului (MERCOSUR) în perspectiva finalizării negocierilor pentru încheierea unui acord de asociere, incluzând dialogul politic, cooperarea și liber schimbul între această organizție internațională și UE.

În 2016 valoarea schimburilor comerciale româno-braziliene s-a cifrat la 504 mil.USD, cel mai redus nivel din ultimii 6 ani, din care exportul românesc a fost de 219 mil USD, iar cel brazilian de 285 mil. USD. În primele 4 luni ale anului 2017, se constată o tendință de creștere a schimburilor comerciale bilaterale, comparativ cu perioada similară din 2016 (+33,2%, respectiv 155,7 mil. USD), din care exportul s-a majorat cu 29,6%, ajungând la 70,6 mil USD, iar importul cu 36,2%, atingând 85,1 mil.USD.

Biroul de Presă al CCIB