ccib_img_1357896408_dsc_0021_S1[1]

Din martie 2013, reprezentanţa CCIB de la Beijing va fi dublată de o expoziţie permanentă cu produse realizate în România

„Abordarea cu prioritate a pieţelor din afara Uniunii Europene, orientarea misiunilor economice organizate de Camera bucureşteană către regiuni în care performanţa economică românească este recunoscută, identificarea zonelor în care România poate dezvolta proiecte industriale complexe, dar şi a ţărilor care sunt interesate să investească în ţara noastră, precum şi implicarea CCIB ca membru în diverse structuri regionale pentru a identifica parteneri pentru România au fost principiile care au stat la baza strategiei de relaţii externe a Camerei bucureştene în perioada 2008-2012. Pentru anii următori aceste principii îşi păstrează valabilitatea, cu menţiunea că va creşte ponderea evenimentelor de promovare a ofertei româneşti în ţările membre ale Uniunii Europene, îndeosebi în Austria, Germania, Marea Britanie”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din capitală.

Principalele obiective ale acestui eveniment au vizat prezentarea strategiei de relaţii externe a Camerei bucureştene pentru anii 2013-2014 şi a activităţii biroului de reprezentare al CCIB deschis în luna octombrie 2012 la Beijing (R. P. Chineză). Potrivit prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, R. P Chineză, India, ţările din Asia Centrală, nordul Africii şi din întreaga regiune a Dunării reprezintă spaţii prioritare pentru CCIB în perioada următoare. Având în vedere succesul reprezentanţei, dublate de o expoziţie permanentă, deschise de Camera bucureşteană, în parteneriat cu MECMA şi cu susţinerea Consiliului de Export, la Sharjah (Emiratele Arabe Unite), dar şi al biroului de reprezentare de la Beijing (R. P. Chineză), CCIB are în vedere în 2013 multiplicarea acestor modele. Astfel, începând cu luna martie 2013, companiile ce operează în România au posibilitatea de a-si promova oferta pe piaţa chineză în cadrul unei expoziţii permanente ce va dubla reprezentanţa Camerei bucureştene de la Beijing. De asemenea, firmele din ţara noastră vor beneficia de servicii specifice de asistenţă, consultanţă şi promovare oferite de birourile de reprezentare pe care CCIB le va deschide în Germania (pentru Europa), Maroc (pentru Africa de Nord), Moscova (pentru Federaţia Rusă), dar şi în Asia Centrală şi Balcani. Pe lângă acţiunile clasice de promovare (misiuni economice, forumuri de afaceri şi de investiţii), înfiinţarea Clubului Oamenilor de Afaceri şi organizarea unor întâlniri regionale cu reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti sunt alte elemente definitorii ale strategiei de relaţii externe a CCIB.

Atragerea de investiţii chineze în România şi cointeresarea partenerilor chinezi de a participa la realizarea de obiective complexe în ţara noastră, sprijinirea companiilor româneşti interesate să-şi exporte produsele şi serviciile pe piaţa chineză, dezvoltarea relaţiilor CCIB cu instituţii similare din China, precum şi încurajarea schimburilor universitare şi culturale sunt principalele obiective ale biroului de reprezentare al Camerei bucureştene deschis la Beijing, proiect ce se bucură de susţinerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi a Ministerului Economiei (ME). În cele trei luni de funcţionare, la nivelul biroului s-au înregistrat peste 80 de întâlniri de afaceri cu reprezentanţi ai unor firme chineze de calibru, cu oficiali din cadrul ministerelor şi cu membri ai corpului diplomatic acreditat la Beijing, în cadrul cărora au fost prezentate proiecte concrete de cooperare în domeniul energetic (convenţional şi energie verde), transporturi, agricultură, industria chimică şi domeniul medical şi a fost promovată oferta românească (vinuri, mezeluri, soft, soluţii de management proiecte complexe etc.). Aceste întâlniri s-au dovedit pragmatice şi eficiente, prin prisma faptului că au fost urmate de vizite în ţara noastră ale partenerilor chinezi, care au început negocieri cu firme româneşti pe proiecte cu valoare semnificativă şi cu impact asupra dezvoltării regionale.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a vorbit în cadrul întâlnirii despre excelenta relaţie de colaborare dezvoltată de Camera bucureşteană cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi a mulţumit oficialilor celor două ministere, prezenţi la eveniment, pentru suportul acordat proiectelor iniţiate de CCIB. Atât Gabriel Gafiţa, directorul Direcţiei Asia-Pacific-America Latină din cadrul MAE, cât şi Costin Lianu, director Direcţia Dezvoltare Export din cadrul ME, au apreciat prezenţa activă a CCIB în spaţiile cu potenţial pentru România şi au subliniat că acţiunile derulate de Camera bucureşteană vin în completarea celor derulate de ministerele amintite, în beneficiul comunităţii de afaceri.

În finalul evenimentului, reprezentanţii companiilor bucureştene au intrat în dialog cu oficialii în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri, printre subiectele abordate aflându-se: strategia de dezvoltare a companiilor pe pieţe ţintă, construcţia de brand, finanţarea proiectelor industriale complexe, soluţii pentru depăşirea barierelor netarifare şi a celor culturale, protecţia dreptului de proprietate intelectuală pe pieţele internaţionale etc.

Biroul de Presă al CCIB