ccib_img_1479131923_algeria_S4 (1)

Întâlnirea preşedintelui CCIB cu E.S. Doamna Taous DJELLOULI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Democratice Algeria în România

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu Excelenţa Sa Doamna Taous DJELLOULI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Democratice Algeria în ţara noastră.

În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, și-a exprimat satisfacția de a se întâlni cu șefa misiunii diplomatice algeriene în actuala locație a CCIB, folosind ocazia pentru o scurtă prezentare a clădirii, istoriei acesteia, precum și a rolului avut de camera bucureșteană în dezvoltarea economică a capitalei României.

”Deși în ultima perioadă piața algeriană a fost prima sau a doua destinație pentru mărfurile românești care se livrează în țările Africii, volumul schimburilor comerciale bilaterale este departe de a exprima potențialul economic al celor două țări, iar sistemul cameral al acestora poate contribui atât la majorarea comerțului româno-algerian cât și la diversificarea acestuia” a menționat președintele Sorin Dimitriu. În context, a solicitat interlocutoarei sprijin logistic în contactarea camerelor de comerț și industrie regionale din R.P.D.Algeria, propunând unele acțiuni organizate în comun menite să dezvolte colaborarea economică reciprocă cum ar fi organizarea „Zilei oportunităţilor de afaceri” dedicată acestei țări, sau a „Săptămânii produselor algeriene” la Bucureşti.

Excelenţa Sa Doamna Taous DJELLOULI, a apreciat propunerile conducerii CCIB, exprimându-şi interesul pentru promovarea schimburilor comerciale şi cooperarea economică. ”Construcțiile, infrastructura în general, agricultura și formarea de specialiști, sunt domeniile care oferă, în etapa actuală, cele mai multe oportunități de colaborare între cele două țări” a adăugat șefa misiunii diplomatice algeriene din țara noastră.

Schimburile comerciale bilaterale româno – irakiene s-au situat, în ultimii 5 ani, în jurul a jumătate de miliard USD, cu vârfuri ale exportului în 2014 (529,5 mil. USD) şi 2013 (506,2 mil. USD). În primele 8 luni din anul curent, volumul total al schimburilor comerciale bilaterale, a fost de 269,2 mil USD din care exportul 265,2 mil. USD.

Biroul de Presă al CCIB