Licitatie Austria-Viena: Inteligența artificială, volume mari de date și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale din UE

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Inteligența artificială, volume mari de date și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale din UE

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 052-118417

Număr de referinţă: D-SE-19-T02

Obiectul licitaţiei Inteligența artificială, volume mari de date și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale din UE. Clasificare CPV 79311000, 79315000, 79320000, 79330000
Produsele licitate Inteligența artificială, volume mari de date și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale din UE (Artificial Intelligence, Big Data and its Impact on Fundamental Rights in the EU) Valoare fără TVA: 275 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Adresa Schwarzenbergplatz 11
Vienna
1040
Austria
Telefon +43 158030610
Fax +43 15031382
E-mail procurement@fra.europa.eu
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.fra.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4565

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 30/04/2019

Ora locală: 17:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 30/04/2019

Ora locală: 17:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 07/05/2019

Ora locală: 10:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în una din limbile:

Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro