Licitație Austria-Viena: Surse de alimentare electrică continuă

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Surse de alimentare electrică continuă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 112-254585

Număr de referinţă: BBG/GZ 3191.03109

Obiectul licitaţiei Surse de alimentare electrică continuă. Clasificare CPV 31154000
Produsele licitate Surse de alimentare electrică continuă (USV Anlage – Münze)

Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Münze Österreich AG
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia Ewald Prem
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/07/2018

Ora locală: 10:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/07/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro