Oportunităţile locale sunt şansa câştigului tău!

Miercuri, 8 decembrie 2010, au avut loc la Bucureşti simpozionul cu tema „Oportunităţile locale sunt şansa câştigului tău!” şi conferinţa de lansare a proiectului strategic „Manageri şi angajaţi competenţi şi PERformanţi prin FORMare adecvată pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi valorificarea oportunităţilor de afacERI prin inovare – PERFORMERI”. La aceste evenimente au participat reprezentanţi ai beneficiarului şi partenerilor, numeroşi oameni de afaceri, studenţi şi angajaţi.
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 – august 2013, în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia şi Centru şi este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Camera de Comerţ şi Industrie Harghita (CCIH), Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (CCIV), Universitatea Politehnica Bucureşti – Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (UPB-CPRU) şi Institutul de Cercetări Electrotehnice – Centrul de Informare Tehnologică-Târguri şi Expoziţii (CIT-TE ICPE).
„Banii europeni reprezintă soluţia optimă atât pentru obţinerea unei creşteri durabile şi sănătoase a afacerilor, bazate pe calitatea resurselor umane şi pe introducerea progresului tehnologic, cât şi pentru finanţarea activităţii în condiţiile în care accesul oamenilor de afaceri la creditele bancare este dificil şi scump. Iată că banii europeni pot fi folosiţi şi pentru valorificarea oportunităţilor locale”, a subliniat în cadrul conferinţei de deschidere Dan Gabriel Mihuţ, director general al CCIB.
Potrivit managerului de proiect, Aura Haidimoschi (CCIB), dezvoltarea competenţelor managerilor de IMM-uri şi angajaţilor pentru introducerea inovaţiilor tehnologice şi organizaţionale, dezvoltarea sectoarelor inovatoare în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice, promovarea spiritului antreprenorial pentru valorificarea oportunităţilor de afaceri în noile domenii de ocupare sunt principalele obiective ale acestui proiect.
PERFORMERI se adresează angajaţilor, întreprinzătorilor, inclusiv persoanelor fizice autorizate, persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă, precum şi persoanelor cu funcţii de conducere din întreprinderi mijlocii, mici şi microîntreprinderi.
În cadrul proiectului, 200 de angajaţi vor beneficia de cursuri gratuite de specialitate, 110 persoane cu funcţii de conducere din întreprinderi mijlocii, mici şi microîntreprinderi vor putea să-şi dezvolte capacităţile manageriale spre restructurare, inovare, transfer tehnologic prin participarea gratuită la cursuri postuniversitare cu module de teorie şi aplicaţii practice/simulări în laboratoare şi în Centrul Inter-regional de Resurse. De asemenea, în cadrul acestui Centru vor fi consiliaţi/consiliate în domeniul inovării şi transferului tehnologic reprezentanţii a 50 de întreprinderi, precum şi 60 de persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă. Nu în ultimul rând, oportunităţile locale din regiunile de dezvoltare menţionate, precum şi sursele de informare şi finanţare vor fi prezentate în cadrul a 13 simpozioane şi 3 forumuri pentru 670 de întreprinzători. De asemenea, vor mai avea loc 10 seminarii judeţene pentru 250 persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.
Proiectul PERFORMERI este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte in oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Aura Haidimoschi, manager proiect, telefon: 021. 319.01.07, e-mail: aura.haidimoschi@ccib.ro.

Biroul de Presă al CCIB