IMG_6679

Adunarea Generală a Asociației Camerelor de Comerț Dunărene, la sediul Camerei bucureștene

București, 24 septembrie 2019

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Adunarea Generală a Asociației Camerelor de Comerț Dunărene,

la sediul Camerei bucureștene

 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), membră fondatoare a Asociației Camerelor de Comerț Dunărene (DCCA), a organizat la Palatul CCIB Adunarea Generală anuală a acestei organizații. La eveniment au participat reprezentanți ai Camerelor de Comerț și Industrie din: Budapesta (care asigură președinția și secretariatul DCCA); București (organizatoare) și Constanța din România; Viena și St Polten din Austria; Regiunea Pesta din Ungaria, Ruse și Vrața din Bulgaria; precum și Camera de Comerț din Istanbul (Turcia), devenită membră a Asociației la Adunarea Generală de anul trecut de la Novi Sad. Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, a vorbit despre importanța camerelor de comerț județene și regionale în dezvoltarea durabilă a economiilor naționale, precum și despre necesitatea identificării priorităților regionale care să fie convergente cu interesele tuturor membrilor DCCA, insistând pe necesitatea alegerii a două – trei proiecte concrete care să reflecte interesele membrilor camerelor de comerț membre ale Asociației. Din partea CCIB au participat, de asemenea, dl Iuliu Stocklosa, vicepreședinte; dl. prof. dr. ing. Ion Hohan, președintele Secțiunii Servicii/vicepreședinte; dl. Pavel Pughin, președintele Secțiunii Industrie/vicepreședinte.

În prima parte a evenimentului, președintele DCCA, dl Andras Rev a făcut o prezentare a activității recente a Asociației, a fost dezbătut și aprobat noul statut al Asociației, care se transformă în Federația Camerelor de Comerț Dunărene, urmând să capete și personalitate juridică, au fost aleși membrii Prezidiului, ai Comitetului de supraveghere (organism nou înființat, condus începând de astăzi de dl. Ion Hohan, președintele Secțiunii Servicii și Vicepreședinte al CCIB) și au fost realeși președintele și secretarul general al Asociației, respectiv dl Andras Rev și dl. Peter Lorincze.

Prin semnarea noului statut, CCIB devine membră fondatoare a Federației Camerelor de Comerț Dunărene, alături de Camerele de Comerț din Budapesta, Regiunea Pesta, Istanbul, St. Polten, Ruse și Vrața, lista rămânând deschisă, atât pentru celelalte camere reprezentate la Adunarea Generală, dar a căror aderare este condiționată de aprobarea în forurile interne, pentru celelalte camere de comerț membre ale DCCA, dar care nu au putut participa la această reuniune, cât și pentru alte camere de comerț naționale, regionale sau locale interesate să devină membre ale Federației.

Foarte bine primită de participanți a fost intervenția dl. Gyorgy Galdi, vicepreședinte al OTP Bank Romania, care a vorbit despre sprijinul pe care banca îl poate acorda dezvoltării afacerilor în România, dar și în țările traversate de Dunăre.

A doua parte a Adunării generale a avut un pronunțat caracter interactiv. Principalele subiecte abordate au vizat: identificarea unor modalități practice pentru a crește vizibilitatea și credibilitatea Asociației, perspectivele de valorificare a oportunităților oferite de programul chinez de infrastructură „Belt and Road Initiative”, precum și prioritățile Asociației pentru anii 2019-2020.

Următoarea Adunare Generală a DCCA va avea loc în luna septembrie 2020 la Istanbul, Turcia.

Informații de background

Regiuni din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România colaborează, prin intermediul camerelor de comerţ locale, în cadrul Asociației Camerelor de Comerț Dunărene, care a luat naștere la 30 iunie 2010, la Budapesta, pentru a sprijini membrii în identificarea de noi oportunităţi de cooperare, facilitarea de contacte de afaceri şi a schimbului constant de informaţii şi bune practici. Unul dintre obiectivele majore ale Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene îl constuituie reducerea diferenţelor semnificative în dezvoltarea economică a țărilor ce sunt traversate de Dunare, de la vest la est.

Biroul de Presă al CCIB