Austria-Viena: Centre de apel

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Centre de apel

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Centre de apel

Clasificare CPV 79512000 Centre de apel, 64214200 Servicii de comutatoare telefonice

Produsele licitate Centre de apel (Callcenter-Dienstleistungen (Outboundbereich))

 

Numele firmei organizatoare AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Adresa Adresă: Spargelfeldstraße 191
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 505550
Fax  
E-mail ausschreibungen@ages.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.ages.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/122127

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/04/2022

Ora locală: 10:00

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/04/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro