banner site gestionarea deseurilor decembrie (3)

Curs „Responsabil cu gestionarea deseurilor”, 12-13 decembrie 2017

Stimată Doamnă Director,   

Stimate Domnule Director,

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti vă invita să participaţi la Cursul Responsabil cu gestionarea deseurilor”, ce se va desfăşura la sediul CCIB din str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, etaj 2, camera 49, în perioada 12-13 decembrie 2017, in intervalul orar 17.30-21.00.

Seminarul se adresează operatorilor economici care produc, utilizează sau manipulează deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia să desemneze o persoană din randul angajatilor proprii care sa urmarească si să asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege această obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la art. 22, alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

            Tematica cursului:

 • Prezentarea actelor normative care reglementeaza domeniul protectiei mediului (OUG 195/2005 privind protectia mediului);
 • Legea 211/2011  – Obligatii si responsabilitati in gestionarea deseurilor;
 • Notiuni introductive, definitii; Notiunea de gestiunea deseurilor, trasabilitatea deseurilor; Tipuri de operatiuni de valorificare si eliminare;
 • Identificarea, codificarea deseurilor pe tipuri confrom HG 856/2002; Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor;
 • Responsabilitatile/obligatiile productatorilor de deseuri;
 • Transportul deseurilor, documente care insotesc transportul deseurilor si cine are responsabilitatea intocmirii lor; Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor;
 • Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, responsabilitati, conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • Fluxuri speciale de deseuri (baterii, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice, vehicule scoase din uz, anvelope uzate, uleiuri, etc);
 • Regulamente europene, notiuni introductive referitoare la incetarea statutului de deseu;
 • Cerinte specifice din autorizaţia de mediu legate de deseuri (raportari catre autoritati si modul de intocmire al acestora);
 • Obligatiile la fondul de mediu in domeniul gestiunii deseurilor;
 • Studii de caz privind intocmirea gestiunii deseurilor, raportarilor catre autoritati si a documentelor de transport.

Cursul va beneficia de expertiza dnei Dr.ing. Simona Dumitrescu, consultant in domeniul protectiei mediului.

La finalul cursurilor se vor elibera certificate de absolvire emise de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Taxa de participare este de 300 lei/participant la care se adauga TVA şi se poate achita conform formularului de participare anexat. Pretul include: suportul de curs si eliberarea certificatului de absolvire.

Pentru detalii si inscrieri, va rugam sa ne contactaţi la tel: 021.319.01.28, 0730.980.807 ; 0730.990.756 persoane de contact Anca Apalaghiei (anca.apalaghiei@ccib.ro) si/sau Ana Dulgheru (ana.dulgheru@ccib.ro) .

Firmele membre ale CCIB beneficiază de reduceri corespunzător nivelului de cotizaţie, daca aceasta este achitata la zi.

În speranta că acest eveniment prezinta interes pentru dumneavoastră, aşteptam confirmarea participarii pană la data de 11 decembrie 2017.

 

Cu stima,

Director General

George VODISLAV