Firmele turceşti, interesate de piaţa românească

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD) au organizat recent la Bucureşti Forumul de afaceri România-Turcia.
La eveniment au participat peste 80 de companii turceşti ce activează în industria alimentară, electronică, industria auto, construcţii, industria textilă, domeniul medical, industria energetică, tehnologia informaţiei, prelucrarea sticlei, industria maselor plastice, logistică, comerţ etc. Reprezentanţii acestor firme au avut întâlniri bilaterale cu parteneri români, în cadrul cărora au fost stabilite nu numai noi contacte, ci au fost identificate proiecte ce pot fi puse în practică.
„Romania are un potenţial deosebit în sectoare precum industria agro-alimentara, turismul, în special cel balnear, infrastructura şi energia verde. Firmele româneşti pot dezvolta, în colaborare cu companii turceşti, proiecte în aceste domenii, existând posibilitatea obţinerii unor cofinanţări, în diverse programe naţionale si internaţionale”, s-a subliniat în mesajul adresat participanţilor de preşedintele Camerei bucureştene, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu. Domnia sa a subliniat faptul că implicarea CCIB în organizarea unor astfel de evenimente nu este întâmplătoare, în ţara noastră camerele de comerţ fiind partenerii fireşti ai companiilor străine ce intenţionează să dezvolte afaceri pe piaţa românească”.
La rândul său, Mehmet Aslan, preşedintele Camerei de Comerţ Gaziantep (CCG), conducătorul delegaţiei turceşti, a subliniat importanţa dezvoltării relaţiilor comerciale dintre cele două ţări, precum şi interesul companiilor din ţara sa pentru piaţa românească. În vederea materializării acestui interes, reprezentanţii CCIB şi CCG au semnat un acord de colaborare, în baza căruia comunităţile de afaceri din cele două ţări vor fi sprijinite în vederea prospectării eficiente a pieţelor şi promovării acelor produse şi servicii pentru care există o solicitare reală. De asemenea, cele două camere de comerţ vor realiza schimburi de informaţii economice şi comerciale, precum şi schimburi de informaţii despre legislaţia aplicabilă şi modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a litigiilor comerciale şi civile. Vor fi organizate, în regim de reciprocitate, misiuni şi forumuri economice, astfel încât să fie facilitată comunicarea directă între oamenii de afaceri din cele două ţări.
Forumul de afaceri România-Turcia se înscrie în aria preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a dezvolta relaţiile economice cu ţări din afara Uniunii Europene, mai puţin afectate de actualele turbulenţe manifestate pe plan mondial şi cu un potenţial semnificativ de absorbţie, Turcia fiind una dintre acestea.

Biroul de Presă al CCIB