Licitatie Austria-Salzburg: Centre de apel

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Salzburg: Centre de apel

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 133-326730

Număr de referinţă: 2020/PROVIA ID-Nr:50850

Obiectul licitaţiei Centre de apel.

Clasificare CPV 79512000 Centre de apel

Produsele licitate Centre de apel – Call-center (Überlauf Telefonie — Überlauf Telefonie Asfinag Service Center (ÜT-ASC 2020)).
Numele firmei organizatoare Asfinag Maut Service GmbH
Adresa Adresă: Alpenstraße 99, Postfach 74
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 5020
Țară: Austria
Telefon +43 50108-12884
Fax +43 50108-12720
E-mail michael.polach@asfinag.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.asfinag.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.provia.at

Persoana de contact/funcţia Kundenmanagement/Customer Service Center
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 20/08/2020

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 20/08/2020

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 20/08/2020

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro