Licitatie Austria-Viena: Ferestre

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Ferestre

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 183-444845

Număr de referinţă: 833913-2019

Obiectul licitaţiei Ferestre. Clasificare CPV 44221100
Produsele licitate Ferestre – ferestre lemn-AL (Fenster- und Fenstertürentauscharbeiten Holz-Alu)
Numele firmei organizatoare Stadt Wien – Wiener Wohnen
Adresa Rosa-Fischer-Gasse 2
Wien
1030
Austria
Telefon +43 5757575
Fax +43 575759952740
E-mail auftragswesen@wrw.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wienerwohnen.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/71700

Persoana de contact/funcţia Dezernat Vergabewesen
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/10/2019

Ora locală: 09:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/10/2019

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/10/2019

Ora locală: 09:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro