Licitatie Austria-Viena: Materiale de construcţii

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Materiale de construcţii

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 147-360856

Număr de referinţă: 2901.03417

Obiectul licitaţiei Materiale de construcţii.

Clasificare CPV 44110000 Materiale de construcţii; 44330000 Bare, tije, sârmă şi profile utilizate în construcţii; 44334000 Profile; 44111200 Ciment; 44114100 Beton gata de turnare; 44910000 Piatră de construcţie

Produsele licitate Materiale de construcţii – structuri din oţel pentru construcţii, ciment, beton, piatră de construcşie (Baustoffe – Baustahl, Zement, Beton & Wasserbausteine).

Valoare fără TVA: 12 000 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: da (11 loturi)

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1739461aef6-c4fb1fbb80aaf2

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 28/08/2020

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 28/08/2020

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro