Licitatie Austria-Viena: Monitoare

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Monitoare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 231-565806

Număr de referinţă: 2019/17

Obiectul licitaţiei Monitoare. Clasificare CPV 33195100
Produsele licitate Monitoare – monitoare PC 27” (Pensionsversicherungsanstalt – Lieferung von Monitoren für PC-Arbeitsaplätze (Rahmenvereinbarung))
Numele firmei organizatoare Pensionsversicherungsanstalt
Adresa Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1021
Țară: Austria
Telefon +43 50303
Fax +43 5030325794
E-mail ausschreibung@pensionsversicherung.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.pensionsversicherung.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://pensionsversicherung.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=165

Persoana de contact/funcţia Ausschreibungs- koordination
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 07/01/2020

Ora locală: 09:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 07/01/2020

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 07/01/2020

Ora locală: 09:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro