Licitație Austria-Viena: Paturi de spital

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Paturi de spital

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 093-210625

Număr de referinţă: KAV-GED-A/24/2017/SSCE

Obiectul licitaţiei Paturi de spital. Clasificare CPV 33192120
Produsele licitate Paturi de spital (Krankenhausbetten)
Numele firmei organizatoare Wiener Krankenanstaltenverbund – Generaldirektion – Shared Service Center Einkauf (SSC-Einkauf)
Adresa Guglgasse 17, 2. OG
Wien
1110
Austria
Telefon +43 14040967107
Fax +43 1404099967109
E-mail ssceinkauf@wienkav.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wienkav.at

Adresa profilului cumpărătorului: www.wienkav.at/kav/ausschreibungen/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/55929

Persoana de contact/funcţia Hr. Kandelsdorfer
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 28/06/2018

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 28/06/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 28/06/2018

Ora locală: 10:00

Locul:

1110 Wien

Guglgasse 17

Bauteil 5, 2. OG

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro