ccib_img_1351160597_picture_010_S1[1]

A 16-a reuniune a Comitetului Executiv al Uniunii Balcanice a Metalurgistilor

Recent a avut loc la Bucureşti, a 16-a reuniune a Comitetului Executiv al Uniunii Balcanice a Metalurgiştilor (UBM). Uniunea Balcanică a Metalurgiştilor este o organizaţie neguvernamentală (NGO) care include specialişti – metalurgişti, manageri, asociaţii ştiinţifice şi de cercetare-dezvoltare, precum şi întreprinderi metalurgice din regiunea Balcani a Europei, ca şi din alte ţări sau regiuni.

Obiectivul principal al UBM este întărirea cooperării între specialişti, oameni de afaceri şi companii din aria metalurgiei, industriilor metalurgice şi comerţului cu metale.

Din UBM fac parte 9 ţări membre şi 4 ţări cu statut de observator.

Întâlnirea s-a desfăşurat sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele UBM. Agenda întâlnirii a cuprins următoarele: prezentarea evoluţiei industriei metalurgice din ţările membre ale UBM, în perioada 2009-2011; discuţii privind propunerea de înfiinţare a unei Academii Balcanice de Ştiinţa Materialelor, precum şi discuţii privind viitorul UBM. Discuţiile purtate au evidenţiat problemele complexe cu care se confruntă sectorul metalurgic; un loc special l-a avut politica energetică regională.

Prezentările din cadrul reuniunii se vor publica într-un număr viitor al publicaţiei „Tendinţe în metalurgia mondială. Evoluţia în România şi alte ţări balcanice”.

Următoarea reuniune a Comitetului Executiv al Uniunii Balcanice a Metalurgiştilor va avea loc în mai 2013. La această reuniune se va stabili data când se va convoca adunarea generală a UBM, cu ocazia căreia va fi ales următorul preşedinte al UBM şi se vor stabili obiectivele principale pentru anii următori.