Analiza de risc la securitate fizică – necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti are plăcerea de a vă invita să participaţi la workshopul cu tema „Analiza de risc la securitate fizică – necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012”.

Workshopul va avea loc în data de 3 iulie 2014, orele 10.00-16.00, la sediul CCIB din Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, tronson I, intr. B, etajul 6, Biblioteca.

Evenimentul se adresează societăţilor comerciale şi organizaţiilor care deţin bunuri ori valori cu orice titlu şi care, în conformitate cu Legea 333/2003, indiferent de natura capitalului social, sunt obligate să asigure paza acestora. HG 301/2012 reglementează metodologic punerea în practică a acestei legi, stabilind şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale.

Subiecte abordate:

  • Riscurile imediate la care este expusă societatea dumneavoastră determinate şi tratate prin analiza de risc la securitate fizică
  • H.G. 301/2012 despre necesitatea şi obligaţia legală a societăţilor comerciale
  • Analiza de risc la securitate fizică în sprijinul asigurării pazei şi protecţiei societăţilor comerciale prin importanţa sa în stabilirea şi dimensionarea corectă a dispozitivelor de pază şi protecţie, a costurilor generate, în funcţie de riscurile determinate
  • Standarde române şi europene – tehnici de evaluare a riscurilor de securitate fizică
  • Alte teme de interes la cererea participanţilor

Cursanţii vor primi certificate de participare.

Anexăm formularul de participare.

Taxa de participare este de 220 lei (la care se adaugă TVA) şi se poate achita conform formularului de participare anexat. Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la tel/fax: 021.311.44.99, e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro, vali.andronescu@ccib.ro, olga.badea@ccib.ro, persoană de contact dna. Ana Dulgheru.

În speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptăm confirmarea participării până la data de 1 iulie 2014.