CCIB, co-preşedinte al Consiliului de Afaceri Egipt-Romania

Recent, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, a primit o delegaţie a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA) condusă de Hassan El Shafei, preşedintele Consiliului de Afaceri Egipt-Romania (CAER) din cadrul EBA. Delegaţia egipteană a fost însoţită de Ninive Abdelrahman, ministru plenipotenţiar pentru relaţii comerciale în cadrul Ambasadei Republicii Arabe Egipt la Bucureşti.
Reuniunea a avut drept scop principal discutarea amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului de Afaceri Româno-Egiptean (CARE). Semnarea documentelor, care va avea loc la începutul lunii iunie a.c., va consfinţi poziţia CCIB de co-preşedinte al CARE şi va fi marcată, în opinia preşedintelui CCIB, de „organizarea unui forum de afaceri care să dea o dimensiune foarte concretă colaborării noastre”.
Colaborarea româno-egipteană în domenii precum instalaţiile industriale (modernizarea complexelor industriale), turismul, învăţământul, cercetarea (colaborarea în cadrul unor consorţii pentru realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene) sau în aviaţie poate contribui, în opinia preşedintelui CCIB, la dezvoltarea schimburilor comerciale dintre cele două ţări. Sorin Dimitriu a mai subliniat faptul că relaţia cu R. A. Egipt reprezintă piesa principală în relaţia cu Africa şi Orientul, Egiptul putând fi un partener important pentru România în ceea ce priveşte colaborarea pe terţe pieţe.
Hassan El Shafei, preşedintele CAER din cadrul EBA, a subliniat interesul oamenilor de afaceri egipteni pentru România şi disponibilitatea EBA de a sprijini firmele româneşti interesate de stabilirea unor contacte de afaceri cu firme egiptene. Prin reactivarea acestui Consiliu de afaceri se doreşte o intensificare a schimburilor comerciale de pâna la 500 mil. USD/an. În ceea ce priveşte posibilităţile de colaborare propuse de partea egipteană, preşedintele EBA a precizat existenţa unui interes masiv al firmelor egiptene pentru domenii precum turism, industria farmaceutică şi construcţii.
Întrevederea a reprezentat un bun prilej de stabilire a modalităţilor ulterioare de colaborare. Astfel, în urma consultărilor cu reprezentanţii Ambasadei Egiptului în România, precum şi cu partea egipteană a Consiliului de afaceri, s-a convenit asupra primirii la sediul CCIB a unei delegaţii de oameni de afaceri şi stabilirea unor întrevederi bilaterale cu firme româneşti cu ocazia misiunii economice organizate de EBA la Bucureşti în perioada 5-9 iunie a.c.

Biroul de presă al CCIB